Xây dựng ctrình, tài liệu & tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền qlý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

14 Tháng Sáu 2021   300

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ “Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Nhiệm vụ tập trung thực hiện các nội dung về xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với chuyên viên về môi trường và chuyên viên về tài nguyên nước; tổ chức bồi dưỡng thí điểm trong năm 2021; số hóa chương trình, tài liệu và tổ chức tổng kết nhiệm vụ.

Kế hoạch đã được đại diện Bộ Nội vụ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định đây là nhiệm vụ mới, có tính cấp thiết và đánh giá cao về nội dung chuẩn bị, bám sát định hướng chủ trương hiện nay trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu vị trí việc làm.

Nhiệm vụ dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm 2021./.
“Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Quy mô : 70 người 
Thời gian : 25/ 03/ 2021
Địa điểm . Khách sạn Fortuna