Hội thảo xây dựng nhóm công tác kỹ thuật về phòng chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp

27 Tháng Tám 2020   276

Hội thảo xây dựng nhóm công tác kỹ thuật về phòng chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực Nông Nghiệp của Cục Thú Y ngày 29/05/2020
+ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Adonis
+ Quy mô: 20 Người