Tọa đàm về vướng mắc trong tổ chức thực hiện nghị định của chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại

27 Tháng Tám 2020   321

Tọa đàm về vướng mắc trong tổ chức thực hiện nghị định số 08/2020/NĐ-CP của chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại của Cục Bổ Trợ Bộ Tư Pháp ngày 23/07/2020
+ Địa điểm tổ chức: Khách sạn TQT
+ Quy mô: 80 Người