Sự kiện của Trường Đào tạo Tài Nguyên Môi Trường

27 Tháng Tám 2020   268

Sự kiện của Trường Đào tạo Tài Nguyên Môi Trường tháng 6/2020
+ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Majestic
+ Quy mô: 70 Người