Hội Nghị Tổng Kết Hoạt Động Kiểm Tra Kiểm Soát Nội Bộ Năm 2021

12 Tháng Sáu 2021   297

Quy Mô : 300 người 
Thời gian : 14/ 01/ 2021
Địa điểm : khách sạn Sài Gòn Hạ Long 
Cùng với sự thay đổi mô hình tổ chức hoạt động của VietinBank, Khối QLRR đã tham gia xây dựng, bổ sung, cập nhật hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách của VieinBank, đảm bảo phát huy tính thực tiễn, hỗ trợ thúc đẩy và tăng cường hiệu quả của công tác QLRR trong hoạt động kinh doanh và phù hợp thông lệ quốc tế.

Trong thời gian đầu thành lập, Khối QLRR đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, song chính những khó khăn đó lại là “cú hích” quan trọng, tạo động lực để toàn bộ lãnh đạo, nhân viên của Khối QLRR không ngừng trăn trở, tìm tòi con đường phù hợp để đưa Khối đi lên.

Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, Khối QLRR đã đạt được những thành tựu to lớn như: Khối QLRR đã phối hợp với Khối CNTT triển khai xây dựng chương trình Hồ sơ rủi ro chi nhánh - Mis-Risk (là hệ thống cung cấp thông tin đa chiều cho các cấp quản lý trên cơ sở thống nhất và toàn diện về rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động toàn hàng và theo từng chi nhánh); Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS) để phát hiện, cảnh báo rủi ro kịp thời, phát triển cấu phần LOS đảm bảo quản lý quá trình đo lường rủi ro, xếp hạng khách hàng, cấp và quản lý tín dụng chặt chẽ, khoa học dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Ngoài ra, các dự án phần mềm Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và Phòng chống gian lận với các cấu phần Lọc danh sách khách hàng (WLF), Nhận biết khách hàng (KYC), Giám sát giao dịch đáng ngờ (Transaction Monitoring), Dự án Basel II… nhằm hiện đại hóa quá trình QLRR.