Sự kiện Cộng đồng chung tay bảo vệ trái đất xanh ngày 27/9/2020 tại Nghệ An

30 Tháng Chín 2020   297

Sự kiện Cộng đồng chung tay bảo vệ trái đất xanh của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường ngày 27/09/2020
+ Địa điểm tổ chức: Bãi biển Cửa Lò
+ Quy mô: 200 Người