TỌA ĐÀM VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI

14 Tháng Sáu 2021   339

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, ngày 05/10/2020, Cục Bổ trợ tư pháp đã tổ chức Tọa đàm về khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đồng thời tập huấn về Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Đ/c Đặng Kim Hoa - Phó Cục Trưởng Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì buổi tọa đàm, tham dự Tọa đàm có đại diện Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện các Sở Tư pháp và Văn phòng Thừa phát lại khu vực phía Nam. Đ/c Châu Thị Hương Lan – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tham dự Tọa Đàm.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục Bổ trợ tư pháp báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, Thông tư số 05/2020/TT-BTP về tổ chức, hoạt động và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại. Đồng thời, giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện những quy định trên.

Tiếp đó, một số đại biểu có ý kiến thảo luận, trao đổi tại Tọa đàm. Nhìn chung, các ý kiến góp ý tập trung về những vấn đề còn vướng mắc về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thừa phát lại của Sở Tư pháp; về trình tự thủ tục lập vi bằng, quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án của Thừa phát lại; về nội dung vi bằng, vấn đề lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức … 

Quy mô : 100 người 
Thời gian : 5/10/2020
Địa Điểm : Khách sạn Hương Việt