Hội nghị đào tạo, tập huấn thực hiện thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa quốc gia

26 Tháng Tám 2020   445

Hội nghị đào tạo, tập huấn thực hiện thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa quốc gia của Cục Thú Y

Địa điểm - Thời gian tổ chức: 
+ Hà Nội (Khách sạn TQT) - 25/02/2020
+ Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà khách 165) - 28/02/2020

Quy mô: 80 Người