TỌA ĐÀM "CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN TRONG VIỆC XÂY DỰNG LUẬT CÔNG CHỨNG (SỬA ĐỔI)"

13 Tháng Mười Một 2023   62

Ngày 16/3/2023, trong khuôn khổ dự án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam" do JICA Nhật Bản hỗ trợ, Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức Tọa đàm để chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Luật Công chứng sửa đổi.

Toạ đàm được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện từ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Pháp lý, Học viện Tư pháp, Công chứng viên Việt Nam, các Sở Tư pháp, và các công chứng viên có kinh nghiệm. Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, ông Lê Xuân Hồng, và chuyên gia Nhật Bản, ông Watanabe Yoshitaka, đồng chủ trì sự kiện.

Ông Watanabe Yoshitaka đã chia sẻ thông tin quý báu về việc xây dựng Luật Công chứng tại Nhật Bản, tập trung vào điều kiện bổ nhiệm công chứng viên, độ tuổi hành nghề, lãnh thổ hành ngh���, và nghiệp vụ của họ. Ông cũng tích cực giải đáp câu hỏi từ đại biểu, tạo không khí trao đổi kiến thức và kinh nghiệm.

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Xuân Hồng biểu đạt lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của dự án JICA Nhật Bản, đồng thời đề xuất nghiên cứu và áp dụng những thông tin được chia sẻ để sửa đổi Luật Công chứng, hy vọng rằng các thông tin này sẽ đóng góp vào việc đảm bảo hành lang pháp lý vững chắc, ổn định giao dịch dân sự và thúc đẩy cải cách tư pháp trong bối cảnh mới.

Skyline Việt Nam vinh hạnh khi có cơ hội hợp tác cùng Cục Bổ trợ Tư pháp để làm nên thành công của chương trình tọa đàm.