HỘI THẢO TRUYỀN THÔNG VỀ CHÍNH SÁCH TĂNG TRƯỞNG XANH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

12 Tháng Mười Một 2023   57

Ngày 10/8/2023, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La, tiến hành tổ chức Hội thảo “Truyền thông về chính sách tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững" tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Buổi hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực môi trường.

Một trong những nội dung chính của buổi hội thảo xoay quanh việc phát triển bền vững đang là mục tiêu quan trọng của Việt Nam trong những năm qua và trong tương lai, theo đó, tăng trưởng xanh với sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường chính là tiền đề để thực hiện mục tiêu này.

Skyline Việt Nam rất vinh dự khi có cơ hội hợp tác cùng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường để làm nên thành công của buổi hội thảo.