HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN "HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUỐC GIA VỀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA VIỆT NAM"

16 Tháng Mười Một 2023   100

Ngày 16/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo tổng kết Dự án "Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam" (Dự án NAP-GCF), do Cục Biến đổi khí hậu chủ trì thực hiện, với sự tài trợ của Quỹ Khí hậu xanh thông qua UNDP tại Việt Nam. Dự án sau khi được triển khai từ tháng 9/2020 đến 11/2022 đã gặt hái nhiều thành công và thúc đẩy quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Một trong những thành tựu quan trọng của dự án là việc xây dựng và triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP). Kế hoạch này nhằm giảm thiểu tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu bằng cách tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng và các thành phần kinh tế, hệ sinh thái. Đồng thời, kế hoạch cũng tập trung vào việc tích hợp dữ liệu, thông tin, thẩm định giải pháp và thực hiện đánh giá để lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, nhấn mạnh rằng hành lang pháp lý về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam đang ngày càng được hoàn thiện. Trong năm 2022, Cục Biến đổi khí hậu đã trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 14 văn bản, trong đó có các văn bản được Dự án NAP-GCF hỗ trợ xây dựng. 

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại hội thảo

Ông Đào Xuân Lai, Trợ lý Đại diện thường trú - Trưởng phòng Biến đổi khí hậu và Môi trường của UNDP tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Ngoài những thành công đã đạt được, dự án cũng giúp xây dựng nhiều báo cáo để đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, như báo cáo về biện pháp tăng cường phối hợp liên Bộ để triển khai NAP, báo cáo về định hướng thu hút tài chính cho đầu tư công và tư trong thực hiện các hoạt động thích ứng ưu tiên, và báo cáo về phương pháp xác định và đánh giá các hoạt động thích ứng ưu tiên.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đào Xuân Lai, Trợ lý Đại diện thường trú - Trưởng phòng Biến đổi khí hậu và Môi trường của UNDP tại Việt Nam, nêu rõ rằng để tiếp tục phát triển, Dự án cần tập trung vào việc cập nhật hệ thống dữ liệu, giám sát và đánh giá từ địa phương đến trung ương để có cơ sở cho quản lý nguồn lực đầu tư quốc gia cho thích ứng.

Skyline Việt Nam vinh dự hợp tác cùng Cục Biến đổi khí hậu trong quá trình tổ chức hội thảo.