HỘI THẢO THAM VẤN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN NỮ: KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI KINH DOANH ĐÁP ỨNG GIỚI

20 Tháng Mười Một 2023   87

Ngày 24/7/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương của Liên hiệp quốc (UNESCAP) để tổ chức Hội thảo tham vấn "Thúc đẩy phát triển doanh nhân nữ: Kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới (CWE)" tại Hà Nội. Chương trình được tài trợ bởi Chính phủ Canada.

Đây là dự án được thực hiện nhằm mục đích tăng cường hệ sinh thái khởi nghiệp và kinh doanh, đặc biệt là thúc đẩy phụ nữ tham gia khởi nghiệp và kinh doanh. Hội thảo có sự tham gia của Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp; Bà Sudha Gooty, quản lý dự án CWE, UNESCAP; Bà Phạm Thị Thanh, UV BCH Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cùng các đại diện một số Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, hiệp hội doanh nhân nữ,…

Dự án CWE đã tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, ngân hàng và hiệp hội doanh nhân. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức và khoảng trống trong hỗ trợ doanh nghiệp nữ, đòi hỏi tăng cường sự hợp tác giữa Chính phủ, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác. Phát biểu tại hội thảo, bà Phạm Thị Thanh đề xuất cần xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nữ để có thể thiết kế chính sách phù hợp. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp nữ trong các chiến lược và chương trình hành động của các tỉnh và thành phố.

Báo cáo giám sát về việc thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017 đã chỉ ra một số hạn chế, đặc biệt là về khả năng kết nối thị trường và quản lý kinh doanh. Do vậy, bà Phạm Thị Thanh cũng đề xuất tăng cường đào tạo và hỗ trợ, đồng thời tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nữ, đặc biệt là về vốn vay. Hội thảo kết thúc với việc đưa ra một số đề xuất và sáng kiến mới nhằm nâng cao cơ hội và năng lực cạnh tranh cho doanh nhân nữ trong bối cảnh mới, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.

Skyline Việt Nam vinh dự khi được hợp tác cùng Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm nên thành công của chương trình hội thảo.