HỘI THẢO THAM VẤN NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH CÁC CƠ HỘI PHÁT TRIỂN KINH DOANH CHO DOANH NHÂN NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ

20 Tháng Mười Một 2023   91

Ngày 26/7/2023, Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành tổ chức "Hội thảo tham vấn Nghiên cứu và phân tích các cơ hội phát triển kinh doanh cho doanh nhân nữ dân tộc thiểu số" tại Hòa Bình. Sự kiện này nhấn mạnh vào Dự án “Thúc đẩy phát triển doanh nhân nữ: Kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới” (CWE) do Liên hợp quốc (UN-ESCAP) thực hiện, với Ủy ban Kinh tế và xã hội châu Á và Thái Bình Dương làm đầu mối tại Việt Nam thông qua Cục Phát triển Doanh nghiệp.

Nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp và kinh doanh tại Việt Nam, tuy nhiên, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn như hạn chế tiếp cận thông tin, dịch vụ tài chính, định kiến giới, và thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Dự án CWE hướng đến việc thúc đẩy khởi nghiệp và kinh doanh cho phụ nữ, đặc biệt là doanh nhân nữ dân tộc thiểu số, thông qua tăng cường hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển kinh doanh và cung cấp cơ hội tiếp cận vốn tài chính, nhấn mạnh về vai trò quan trọng của kinh doanh trong việc nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới, mang lại "hiệu ứng nhân đôi" về thu nhập và phúc lợi cho gia đình.

Buổi hội thảo nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc thúc đẩy khởi nghiệp và kinh doanh cho phụ nữ, đặc biệt là doanh nhân nữ dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại hội thảo, bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Giám đốc dự án CWE, cho biết dự án đã xây dựng thành công hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới và thu hút sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, ngân hàng và hiệp hội doanh nhân. Dự án CWE, triển khai từ 2018 đến 2024, đã đạt được những thành tựu đáng kể tại Việt Nam, tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, hỗ trợ hàng nghìn doanh nhân nữ thông qua Cổng thông tin một cửa. Dù vậy, tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ vẫn còn thấp, chỉ chiếm khoảng 0,5%. Dự án CWE sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh thuận lợi cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, nhằm đem lại lợi ích to lớn cho cộng đồng và kinh tế quốc gia.

Skyline Việt Nam hân hạnh hợp tác cùng Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm nên thành công của chương trình hội thảo.