HỘI THẢO KHOA HỌC “KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TẬP TRUNG, TÍCH TỤ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP”

17 Tháng Mười Hai 2021   279

Hội thảo khoa học "Khuyến nghị chính sách, pháp luật về tập trung, tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp" 
+ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Novotel Suite Hà Nội
+ Quy mô: 25 Người
+ Thời gian: Ngày 13/12