HỘI THẢO HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỖ TRỢ DNNVV

05 Tháng Mười Một 2023   40

Ngày 18/9/2023, Hội thảo Hướng dẫn triển khai hỗ trợ DNNVV theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV chính thức diễn ra tại TP.HCM

Buổi hội thảo được tổ chức nhằm bàn bạc, thảo luận và chia sẻ về thực tiễn, định hướng, phương án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự kiện này có sự góp mặt của Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ KHĐT, Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica). Đội ngũ Skyline Việt Nam vô cùng vinh dự khi được đồng hành và tham gia đóng góp vào thành công của buổi hội thảo quan trọng này.