Hội nghị triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng

14 Tháng Sáu 2021   294

Ngày 8/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng. Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nêu rõ: Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ đã xác định rõ các mục tiêu tổng quát, đưa ra 4 định hướng lớn cùng các nhóm giải pháp, nhiệm vụ đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam trong việc phát triển nghề công chứng tại nước ta. 

“Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để tạo cơ hội phát triển lớn cho nghề công chứng tại Việt Nam trong thời gian tới. Để triển khai hiệu quả các nội dung của Nghị quyết vào thực tế, chúng ta cần nắm được các nội dung chính, các chính sách, phương hướng, nhiệm vụ, đặc biệt là các giải pháp mới đã được xác định trong Nghị quyết để tham mưu thực hiện và thực hiện phù hợp, hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Quy mô : 70 người 
Thời gian : 8/12/2020
Địa điểm : Nhà khách Trung Ương số 8 Chu Văn An