Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu

18 Tháng Tám 2020   335

Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu của Cục Biến đổi khí hậu từ 13-20/06/2020 và 15-16/07/2020

* 13-14/06/2020: Thành phố Hồ Chí Minh
+ Địa điểm tổ chức: Học Viện Phật Giáo Việt Nam
+ Quy mô: 800 tăng ni phật tử

* 15-16/06/2020: Kiên Giang
+ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Tâm Hùng
+ Quy mô: 100 Người

* 17-18/06/2020: Bến Tre
+ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Việt Úc
+ Quy mô: 80 Người

* 19-20/06/2020: Đồng Nai
+ Địa điểm tổ chức: Nhà khách 71
+ Quy mô: 80 Người

* 15-16/07/2020: Phú Thọ
+ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ
+ Quy mô: 80 Người