Hội Nghị Đào Tạo, Tập Huấn Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Trên Cổng Thông Tin Một Cửa Quốc Gia

14 Tháng Sáu 2021   255

Hội nghị đào tạo, tập huấn thực hiện thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa quốc gia của Cục Thú Y

Địa điểm - Thời gian tổ chức: 
+ Hà Nội (Khách sạn TQT) - 23/12/2020

Quy mô: 80 Người